فصلنامه حسابداری مالی- برای نویسندگان
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 
به نام خدا 
لازم است نویسندگان محترم در زمان ارسال مقاله فرم تعهد و فرم تعارض منافع را به صورت کامل پر کرده و در قسمت پرونده مقاله بارگذاری نمایند. در زمان ارسال مقالات دقت ویژه ای به دستورالعمل تنظیم مقالات داشته باشید. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حسابداری مالی:
http://qfaj.ir/find.php?item=1.47.29.fa
برگشت به اصل مطلب