فصلنامه حسابداری مالی- درباره نشریه
مشخصات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه طبق مجوز شماره 77504/3 در مورخ 24/3/91 حائز رتبه «علمی پژوهشی» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. 
همچنین طبق مجوز شماره 25108/87 مورخ 28/1/89 از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، این مجله حائز رتبه «علمی پژوهشی» می باشد.
در ضمن این نشریه دارای مجوز انتشار به شماره 21269/92 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) و سایت جهاد دانشگاهی(SID) نمایه می شود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه حسابداری مالی:
http://qfaj.ir/find.php?item=1.40.19.fa
برگشت به اصل مطلب