:: سال 12، شماره 45 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 45 صفحات 1-29 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر سطح خوش بینی و ریسک پذیری تصمیم گیرندگان بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری با تاکید بر حسابداری ارزش منصفانه
محمد علیمرادی1، سعید علی احمدی2، داریوش فروغی3
1- واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
2- واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
3- دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (862 مشاهده)
هدف پژوهش بررسی تأثیر سطح خوش بینی و ریسک پذیری تصمیم گیرندگان بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری با تاکید بر حسابداری ارزش منصفانه است. الزام بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اختیارهای ناشی از سطح سوم ارزش منصفانه، بررسی رفتار تصمیم گیرندگان در خصوص تأثیر سطح خوش بینی و ریسک پذیری آنها را بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش منصفانه ضروری می نماید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت تحلیلی از نوع شبه تجربی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1397، جامعه آماری تصمیم گیرندگان، کلیه تحلیل گران مالی فعال در بازار سرمایه و نمونه آماری 268 تحلیل گر مالی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مبتنی بر سناریو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سطح خوش بینی و ریسک پذیری تصمیم گیرندگان بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری آنها تاثیر ندارد. سطح محافظه کاری اعمال شده در ارزیابی ارزش منصفانه بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری تأثیر دارد ولی سطح نوسان ارزش منصفانه بر تصمیم های یاد شده تأثیر ندارد. علاوه بر این، سطح خوش بینی و ریسک پذیری تصمیم گیرندگان، بر رابطه بین سطح محافظه کاری و سطح نوسان ارزش منصفانه سرمایه گذاری با تصمیم های فروش سرمایه گذاری تأثیر ندارد.

 
واژه‌های کلیدی: حسابداری ارزش منصفانه، تصمیم های فروش سرمایه گذاری، خوش بینی تصمیم گیرندگان، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان.
متن کامل [PDF 1119 kb]   (354 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printسال 12، شماره 45 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها